"Pilsētas romance" ir ārkārtīgi smalks lielpilsētas uzvedums, kas stāsta par īstām pilsētas meitenēm, ļoti aizņemtām, lietišķām, bet kuras ir atstājušas vietiņu mazam puķu podiņam kā tādai romantiskai saliņai. Mēs viņas redzam gan ofisā, gan pie spoguļa, gan pie puķupoda. Tajā pašā laikā viņas ir trauslas sievietes, kas bēg no lietus. Tā ir ļoti dažāda jūtu gamma. Jāsaka paldies arī Mārtiņam Eihem par smalko režiju un mūziķiem par smalko, profesionālo muzicēšanu.
….Gribētu uzteikt sieviešu ansambļa "Putni" profesionālo un milzīgo darbu, kas ieguldīts, lai pusotru stundu varētu dziedāt no galvas visu mūzikas materiālu un brīnišķīgi tēlotu. Katra no meitenēm dzied, runā, tēlo un spēlē kādu mūzikas instrumentu. Dara visu – kā tas ir laikmetīgā teātrī. Sēdēju un ar saldu baudu vēroju, kā šīs meitenes darbojas. No vienas puses, tas ir tik ikdienišķi, bet, no otras puses, tik nostrādāti, noslīpēti….Mūziķes bez kompleksiem atveido savu lomu. Tas bija ārkārtīgi jauki. Liela meistarība.

/ Inita Gūtmane,"Kurzemes Vārds, 2010. 9.aprīlī/"


 …Jā uzteic visu dziedātāju azarts un kopīgās muzicēšanas prieks, ar kādu tika iedzīvināts ikviens no tieši šim ansamblim vokālajam ansamblim veltītajiem darbiem, kā arī apsveicamā vēlme rosināt jaunas latviešu mūzikas tapšanu un uzņemties tās interpretāciju…
/Santa Bušs, Kultūras forums, 2010.19.- 26.marts/

Lieliska vokālu un kompozicionālu atklājumu buķete brīnišķīgā mākslinieciskā sniegumā!…
/ Marie Alix Pleines, La Liberté, 2009/


Paula Dambja The Secret Chamber of the Pure Divinity No cikla Methildes dziesmas (3.daļa) - kā mazs, mirdzošs un dievišķi skaists kristāls vokālās grupas Putni sieviešu balsīs un ērģeļu augšējo reģistru sabalsojumā lika gara acīm pacelties pret debesīm…/G.Šmite, Kultūras forums, 2009.g. 18.- 20. marts/
Vokālā grupa Putni – skanīgi, sievišķīgi un daudzšķautņaini, rosina jaunas mūzikas radīšanu… Astoņi programmā ietvertie skaņdarbi iezīmēja dažādas filozofiskas, misteriozi reliģiskas, jutekliskas un attāli ieskicētas konceptuālas līnijas, kas gan tiešā, gan pastarpinātā veidā saistītas ar sievišķo pirmsākumu un sievišķās būtības izziņu…Visi elementi - gan neuzkrītošā, gaumīgi veidotā režija (Andra Biseniece), gan skaistie, unikāli atšķirīgie un vienlaikus stilā veidotie tērpi (Sintija Šustiņa), kā arī muzikālā daļa saliedējās harmoniskā un konceptuāli pārdomātā veselumā.

/G. Šmite, Kultūras forums, 2008. g.12.- 19. decembris/

..Putni..klausītājus aizvien pārliecina ar izsmalcinātu, profesionāli rūpīgi slīpētu priekšnesumu un dabas dotu spēju ar skaņuraksta starpniecību ielūkoties

katras tautas un arī dziesmu komponistu gara pasaulē..
..Tajā
[cd "Ekumēniskie Ziemassvētki"] klausoties, var gremdēties ne vien garīgās mūzikas dzidrā apcerīgumā, bet arī neskartas, skaistas, senas tautas mūzikas slāņos, kas klausītājus apņem ar pirmatnīgu, gaišu prieku..
/I.Lagzdiņa, Brīvā Latvija, 2008.gada 24.-30.maijs/

 

 
..Svaigs, radoši atvērts, multikulturāls skatījums uz Ziemassvētkiem izrauj no ierastās rutīnas, daudzveidojot
svētku muzikālo pieredzi..un ļaujot izjust jaunas vai agrāk nepamanītas intonācijas Ziemassvētku skaņutelpā..

/I.Lūsiņa, Diena, Kultūras diena, 2008.gada 11.janvāris/

 

  ...Putni ir ļoti īpaši. Vienmēr un visur vispirms tiek akcentēta viņu sievišķā daba - gan vizuāli, gan muzikāli. Un tomēr - Putni ir ļoti īpaši. Loti liels baudījums ansambļa izpildījumā ir klausīties to komponistu mūziku, kuri uz lielo latviešu dižgaru fona dažkārt paliek vieglā ēnā...
/A.Dzenītis, Mūzikas Saule, 2003/

 

...Muzikāli teatralizēti koncerti pasaulē nav jaunums, tomēr nav gadīījies dzirdēt tādu savienojumā ar tik vokāli meistarīgu dziedājumu. Latvijā šāda veida koncertus nereti veidoja kamerkori " Ave Sol" un īpaši veiksmīgi - "Sindi putnu dārzs". Taču PUTNI ir gājuši savu atšķirīgu radošo ceļu, mākslinieciskās un vokālās varēšanas ziņā daudz augstākā kvalitatīvā pakāpē. Neparastie skaņu efekti, kas panākti tikai ar balsi, liecina par īpašu vokālu meistarību...

/S.Dragūna, Austrālijas Latvietis, 2001.gada 24.decembris/

 

...Putni ir alternatīva - izraušanās gan no tipveida sieviešu vokālo ansambļu, gan no kamerkora tradīciju ierobežojošās varas... Fascinē augsts astoņbalsīga, individualizēta solistu ansambļa profesionālisms...
 /I.Lūsiņa, Diena, 1997.gada 21.marts/

 

...Kori bieži vien izklausās līdzīgi viens otram, bet "Putnu" korim piemīt pavisam sevišķa sava koru skaņa, kas dod tam vietu starp absolūti pirmajiem koriem Zviedrijā.
 /Y.K.Sjoblom, Norkoping Dagbladet, 1996.gada 29.jūnijs/

 

...Es ievēroju atšķirību starp mūziķiem Ņujorkā un Latvijā. ...mana pieredze, sadarbojoties ar PUTNIem ir - ansamblis nebaidās uzņemties grūtu darbu, tas tiek paveikts metodiski un precīzi, izbaudot tiklab procesu kā darba galamērķi...
/Ch.B.Griffin. Qualified success. Putni and my three - in - one premjere, 2006/